Skip to main content
Skip table of contents

Release Notes Implementatiehandleiding Juli 2024

Aanpassingen

Impact DVP

Impact DVA

Additionele specificatie toegevoegd in het Request object voor het attribuut “initiated_by“, welke in lijn met het afsprakenstelsel alleen van toepassing is voor de DVP.

X

X

Voorbeeld bij Event 23a aangepast. Error code moet hier “access_denied“ zijn.

X

Voorbeeld bij Event 23a aangepast. Error code moet hier “invalid_request“ zijn.

X

Versie referentie afsprakenstelsel bijgewerkt naar versie 2.2.1 in de introductie.

Productie- en acceptatie endpoints toegevoegd voor het logging component en de API documentatie (swagger).

X

X

Definitie “location“ aangepast naar “De FQDN  van het endpoint van de DVP, danwel DVA, waarop het request wordt ontvangen cq waarvan het request wordt verstuurd“.

X

X

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.