Skip to main content

Ketenmonitoring en Logging Aanvullende Documentatie

Versie 1.1.0, datum publicatie

In deze sectie wordt aanvullende documentatie aangeboden welke verduidelijking en ondersteuning biedt bij de implementatie van ketenmonitoring en logging binnen het afsprakenstelsel.

Documentatie aangeboden in deze sectie is ter ondersteuning van de deelnemers en beoogt verduidelijkingen ten aanzien van de implementatie van het afsprakenstelsel te bieden welke onafhankelijk van de publicatie van het afsprakenstelsel kan worden aangepast.

Aan de aanvullende documentatie kunnen geen rechten worden ontleend. In het geval van tegenstrijdigheden met het afsprakenstelsel, is de gepubliceerde versie van het afsprakenstelsel leidend.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.