Skip to main content
Skip table of contents

Termen en definities Ketenmonitoring en logging

Deze begrippenlijst geeft een eenduidige definitie van de belangrijkste begrippen die door de beheerorganisatie MedMij ten behoeve van het beheer van de Ketenlog worden gebruikt.

Type begrip is opgedeeld in: afspraken en duiding. Daarmee bedoelen we het volgende:

 • Duiding: uitleg wat iets betekent zodat er hetzelfde onder wordt verstaan door alle betrokkenen binnen ketenmonitoring en -logging MedMij

1. Specifieke begrippen en afkortingen Ketenmonitoring en logging

Begrip

Type begrip

Definitie / toelichting

Waar gebruikt (impact)?

Behoeft verdere uitwerking (ja mits van toepassing)

Aanlevering

Duiding

Een batch van ketenlogs.

Aanlevering technisch niet OK

Duiding

Op batch niveau: aan, minstens één, van de eisen onder Technisch OK wordt niet voldaan.

 • Dashboards

Aanlevering technisch OK

Duiding

Op batch niveau: technische validatie (EagleEye):

 1. Het opgestuurde bericht is in JSON formaat en is het valide JSON (bevat verplichte attributen en juiste datatypen).

 2. Het opgestuurde bericht voldoet aan de MedMij eisen, zoals vastgelegd in een schema (Aanvullende informatie).

 • Dashboards

Afhaken PGO-gebruiker

Duiding

Abandoned: wegswipen, dichtklikken, etc. door de PGO-gebruiker. Kan niet op alle plekken (is een type unhappy flow).

Ja

Alternative flow

Duiding

Minstens één van de vereiste gebeurtenissen in een happy flow missen, of de uitwisseling eindigt in een error response.

Bereikbaarheid

Duiding

Als gekeken wordt naar de monitoring wordt vereist dat de deelnemende technische componenten actief zijn, oftewel in staat zijn te ontvangen en versturen.

Ja

DPIA

Afspraken

Data Protection Impact Assessment.

Eenzijdig aangeleverde keten

Duiding

DVA en DVP hebben een gebeurtenis aangeleverd binnen een keten, waarin we geen gebeurtenis zien van een andere deelnemer.

Bijvoorbeeld de DVP is een keten gestart, maar hiervan zien we niks terug bij de DVA.

 • Dashboards

Ja

Functioneel NOK en technisch NOK keten

Duiding

De keten is niet tot het einde gekomen (het teruggegeven van de opgevraagde gegevens) en de registratie van de logstappen is onderbroken (er zitten gaten in de ketenregistratie).

Zie voor aanvulling en verduidelijking:

Aanlevering Functioneel en Technisch OK/ NOK

Functioneel NOK en technisch OK keten

Duiding

De keten is niet tot het einde gekomen (het teruggegeven van de opgevraagde gegevens), maar de registratie van de logstappen is ononderbroken en deze eindigt in een gebeurtenis waarmee een fout wordt aangeduid.

Functioneel OK en technisch NOK keten

Duiding

De keten is tot het einde gekomen (het teruggegeven van de opgevraagde gegevens), maar de registratie van de logstappen is onderbroken (er zitten gaten in de ketenregistratie).

Functioneel OK en technisch OK keten

Duiding

De keten is tot het einde gekomen (het teruggegeven van de opgevraagde gegevens) en de registratie van de logstappen is ononderbroken.

Happy flow

Duiding

Alle vereiste gebeurtenissen in een uitwisseling zijn vastgelegd, eindigend met de laatste stap in een succesvolle uitwisseling zoals beschreven in het afsprakenstelsel.

Incomplete keten

Duiding

DVA en DVP hebben minimaal één gebeurtenis aangeleverd binnen een keten, maar niet alle voorgaande gebeurtenissen, ten opzichte van het laatste gebeurtenis in de desbetreffende keten, zijn aanwezig.

Ketenregistratie

Duiding

Groepering van gelogde stappen (events) die de PGO gebruiker doorloopt voor het kunnen inzien/ophalen/contracteren van zijn/haar zorgdata. De stappen die een PGO-gebruiker doorloopt van begin (verzoek bij Zorgaanbieder voor het opvragen van gezondheidsgegevens) tot het einde (ophalen gezondheidsgegevens) worden door de DVA en DVP gelogd met hetzelfde unieke kenmerk (trace_id). Zo kunnen deze gelogde stappen gegroepeerd worden binnen één keten.

 • Dashboards

Ja

Logregel technisch niet OK

Duiding

Op logregel niveau: aan, minstens één, van de eisen onder Functioneel OK wordt niet voldaan.

 • Dashboards

Ja

Logregel technisch OK

Duiding

Op logregel niveau: functionele validatie (EagleEye):

 1. Zijn er geen dubbele logregels?

 2. Voldoen de waarden aan de opgestelde business rules (Aanlevering Functioneel en Technisch OK/ NOK)?

 • Dashboards

MedMij ketennorm

Afspraken

Het percentage burgers dat in een PGO geklikt heeft op een knop om gegevens op te halen via MedMij en uiteindelijk in zijn PGO deze gegevens technisch OK te zien krijgt.

Ja

MedMij-regie (SD MedMij-regie) 

Afspraken

MedMij-regie (Service Desk MedMij Regie), bereikbaar via:  

regie@medmij.nl 

Verantwoordelijkheden MedMij-regie: 

De dienstverlening MedMij-support regie ondersteunt DVP en DVA met aanvullende analyses en informatie bij het oplossen van keten gerelateerde problemen. Dat doet zij zowel op verzoek van alle schakels in de MedMij keten, zoals: DVA, DVP als op eigen initiatief. MedMij-regie maakt daarbij gebruik van de beschikbare logdata. 

Onderbroken keten

Duiding

Niet alle voorgaande gebeurtenissen zijn aanwezig (geen gaten in de ketenregistratie).

Aanlevering Functioneel en Technisch OK/ NOK

Ononderbroken keten

Duiding

Alle voorgaande gebeurtenissen zijn aanwezig (geen gaten in de ketenregistratie).

Percentage opgevraagde FHIR resources

Duiding

Het percentage van de opgevraagde FHIR resources die succesvol wordt teruggegeven.

SD Ketenloggingscomponent 

Afspraken

Service Desk Ketenloggingscomponent. De SD Ketenloggingscomponent van Itzos is verantwoordelijk voor de correcte werking van de ketenloggingscomponent, met andere woorden: het technisch beheer. 

Technische hoofdcomponenten

Duiding

Een technische hoofdcomponent zoals een PGO, de Stelselnode, DVA, DigID of een bronsysteem, bestaat uit een aantal servers welke gezamenlijk een onderdeel van de totale MedMij dienstverlenging leveren. De PGO is zo’n technische hoofd component en vormt binnen MedMij het startpunt en het eindpunt van de MedMij- keten.

Ja

Tweezijdig aangeleverde keten

Duiding

DVA en DVP hebben minimaal één gebeurtenis aangeleverd binnen een keten en alle voorgaande gebeurtenissen, ten opzichte van de laatste gebeurtenis in de desbetreffende keten, zijn aanwezig.

2. Afkortingen en begrippen vanuit MedMij afsprakenstelsel 2.0

Binnen het afsprakenstelsel zijn verdere begrippen gedefinieerd op de begrippenlijst pagina in het afsprakenstelsel https://afsprakenstelsel.medmij.nl/asverplicht/mmverplicht/begrippenlijst .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.