Skip to main content

MedMij Testmethodiek

Hier vind je informatie behorend bij het hoofdstuk Testen in het MedMij Afsprakenstelsel. Dit bevat onder andere het testplan en verplichte testscenario’s.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.